KWARTIERSTAAT VAN FRANK LEON GELAUDE  Fs CAMIEL

 

 

 

Hoe begin je aan een kwartierstaat ? Normaal gezien heb je reeds een stamboom of een familiegeschiedenis  achter de rug en zoek je nieuwe uitdagingen. Over je eigen familie weet je dan reeds genoeg maar toch blijft er iets knagen. Een kwartierstaat opzoeken kan dan de oplossing zijn. Vertrekkende met jezelf, je vader en moeder, de grootouders  langs beide zijden en hun ouders enzovoort... Allemaal vaders en moeders , neem er één weg en je bent er nooit geweest. Al deze mensen zijn er nodig geweest om de laatste persoon in de omgekeerde pyramide te créeren.

Praktisch nu, de persoon van wie de kwartierstaat vertrekt noemt men de PROBANT  , deze krijgt het nummer 1 vader en moeder de nummers 2 en 3 . De grootouders langs vaderskant  de nummers 4 en 5, langs moederskant  6 en 7. Zo wordt er verder gegaan waarbij het nummer van de mannelijke voorouders steeds even is en de vrouwelijke steeds oneven.

Her spreekt vanzelf dat niet alle nummers kunnen ingevuld worden, sommige personen vind je terug, anderen zijn onmogelijk op te sporen  of worden gewoonweg niet gevonden. Hoe belangrijker bepaalde geslachten waren in hun tijd, hoe meer er over gevonden wordt. Tot rond 1800 is alles nog tamelijk simpel, éénmaal in de parochieregisters beland wordt het andere koek. Wanneer ook deze ons in de steek laten, dus voor 1600 zijn we aangewezen op Poortersboeken, Wezerijen en Penningcohieren. Hierin wordt zeer veel teruggevonden en kunnen we soms onze kwartierstaat uitbreiden tot de jaren 1300-1400.

In deze kwartierstaat die ruim 1000  verschillende personen beslaat zal je enkele keren toch dezelfde persoon of personen terugvinden. Dit noemt men KWARTIERVERLIES , men stamt inderdaad soms  twee of driemaal van dezelfde persoon af , via een tweede huwelijk of een ander kind. Op het moment dat dit gebeurt zal dit ook in de tekst medegedeeld worden. Deze kwartierstaat gaat ook uitgebreid in op de eerste familienamen die na de probant verschijnen, namelijk over de ouders en grootouders. In dit geval worden de families Gelaude, De Vriendt, Schouppe en De Splenter speciaal bewerkt.

Enkele familienamen buiten de bovenvermelde zijn ook zeer belangrijk omdat ze zeer ver teruggaan in de tijd. Dan hebben we het over bijvoorbeeld de families Coucke, Van Belleghem, Van Brabant, De Jonckheere, Verougstraete, Van Ackere, Heytens en Van Hauwaert. Maar toch zijn alle families belangrijk want zoals reeds vermeld, neem er één persoon van tussen en de probant zou er nooit geweest zijn..

Hopelijk draagt dit werk van jaren er toe bij dat andere personen dit ook eens proberen en dat velen hiermee geholpen worden  in hun opzoekingen die misschien ergens vastgelopen zijn en met dit werk de draad terug op kunnen pikken.

Alles is tot het uiterste uitgepluisd en uitgewerkt en moesten er toch foutieve getallen bij zijn dan bied ik op voorbaat mijn nederige excuses aan. Niemand is onfeilbaar en foutloos dat weet iedereen die reeds een familiegeschiedenis geschreven heeft. Kritiek moet men daar maar bijnemen.